branding poslodavca

Brendiranje poslodavca

Zaposleni prezadovoljni, a firma na dobrom glasu – Koja je priča tvoje firme?

Zainteresujte kvalitetne ljude za vašu kompaniju a zaposleni će biti trajno motivisani da postižu dobre rezultate na poslu i šire dobar glas o firmi u kojoj rade. Najbolja je “word of mouth” reklama.

Postavili smo prepoznatljiv pravac u brendingu i komunikaciji na IT tržištu.

Da li želite da i vaša kompanija ima jedinstven imidž koji će svi želeti da podele?

branding poslodavca

Brendiranje poslodavca

Zaposleni prezadovoljni, a firma na dobrom glasu – Koja je priča tvoje firme?

Zainteresujte kvalitetne ljude za vašu kompaniju a zaposleni će biti trajno motivisani da postižu dobre rezultate na poslu i šire dobar glas o firmi u kojoj rade. Najbolja je “word of mouth” reklama.

Postavili smo prepoznatljiv pravac u brendingu i komunikaciji na IT tržištu.

Da li želite da i vaša kompanija ima jedinstven imidž koji će svi želeti da podele?

BrEnding

Često se meša pojam brendinga sa trenutnim kampanjama od kojih se očekuju rezultati u kratkom veremenskom periodu. Brending je trka na duge staze sa jasnim ciljevima i vrednostima koje se komuniciraju prema stakeholderima. Bez obzira da li se radi o proizvodu, usluzi ili kompaniji ciljevi su isti – da brend izazove pozitivnu emociju.

Brendovi su kao i ljudi, jedinstveni. Kada se pravi brend, daje mu se jedinstven identitet koji će ga učiniti prepoznatljivim i nezameljivim. 

Jedino takav brend je relevantan i primećen, jednom rečju izaziva pozitivnu emociju.

Branding Konsalting Usluge
Branding Konsalting Usluge

Branding

Često se meša pojam brendinga sa trenutnim kampanjama od kojih se očekuju rezultati u kratkom veremenskom periodu. Brending je trka na duge staze sa jasnim ciljevima i vrednostima koje se komuniciraju prema stakeholderima. Bez obzira da li se radi o proizvodu, usluzi ili kompaniji ciljevi su isti – da brend izazove pozitivnu emociju.

Brendovi su kao i ljudi, jedinstveni. Kada se pravi brend, daje mu se jedinstven identitet koji će ga učiniti prepoznatljivim i nezameljivim. 

Jedino takav brend je relevantan i prmiećen, jednom rečju izaziva pozitivnu emociju.

Kada se dovoljno dugo komuniciraju utvđene vrendosti, u svesti javnosti one se vezuju za brend i asociraju na njega čak iako se logo ili ime ne pominju. Iz tog razloga veoma je važno u startu odrediti koje su to vrednosti i personalizovati brend kao osobu koju će ljudi voleti. U početku treba pažljivo birati okvire i reči, narativ i vrednosti, boje i oblike, anticipacija razvoja.

Kada se dovoljno dugo komuniciraju utvđene vrendosti, u svesti javnosti one se vezuju za brend i asociraju na njega čak iako se logo ili ime ne pominju. Iz tog razloga veoma je važno u startu odrediti koje su to vrednosti i personalizovati brend kao osobu koju će ljudi voleti. U početku treba pažljivo birati okvire i reči, narativ i vrednosti, boje i oblike, anticipacija razvoja.